Jak pečovat o bazénovou vodu?

 

VODNÁŘ

 

Úprava pH vody: zbytečnost nebo nutnost?

Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2 -7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy.
Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek.
Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus nebo pH minus při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody.
Měření a úprava pH se doporučuje 1× týdně.

 

Máte v bazénu řasy?

Řasy mohou mít různé zbarvení (nejčastěji zelené, hnědé nebo černé) a na několik dní vám znemožní užívání bazénu. Vodu nejdříve ošetřete dezinfekcí s rychlým účinkem – chlorgranulátem Akce. Dávkujte maximální doporučené množství dle návodu a nechte působit alespoň po dobu jednoho oběhu filtrace.
Následně použijte přípravek Na řasy a nechte účinkovat minimálně 12 hodin. Poté je zapotřebí stěny i dno bazénu očistit mechanicky od odumřelých řas a vodu vyvločkovat Vločkou klasik nebo Vločkou super. Dávkování doporučujeme na spodní hranici, aby nedošlo k předávkování, jinak se nemají nečistoty jak vysrážet. Doba působení je cca 12 hodin při vypnuté filtraci. Nečistoty se pomocí vločkovače shluknou do vloček a usadí se na dně bazénu. Vysávání vloček ze dna neprovádějte přes filtraci. Filtr není schopen pojmout naráz tolik nečistot a vločky by se přes filtr vracely zpět do bazénu. Nezapomeňte na zpětný proplach. Než se ve filtraci tlakem vody zvedne písek a než se začne proplachovat, prvních 50-100 l vody teče čistých a teprve potom se začne vyplavovat nečistota. Zpětný chod zastavte, až zase poteče čistá voda.
Po tomto procesu by váš bazén měl být zbaven řas a opět připraven ke koupání.


Zazimování bazénové vody.

Uživatelé bazénu se dělí na dvě skupiny. První skupina na jaře vodu vypustí a na novou plaveckou sezónu napustí čistou vodu. Druhé skupině je líto vodu vypustit a rozhodne se pro pročištění vody a její opětovné užívání.
V obou případech by se měl použít zazimovací přípravek, který má dvě funkce – zamezuje jednak růstu řas a jednak usazování vápenatých usazenin na povrchu bazénu. Tím se usnadní jarní čištění bazénu a jeho uvedení do provozu.
Uživatelé bazénu, kteří na jaře vodu vypustit nechtějí, by měli výběru zazimovače věnovat zvýšenou pozornost. Výrobci předpokládají jarní vypuštění bazénu, a proto mohou do zazimovače použít pěnivou složku proti řasám. Koho by potom při zprovoznění bazénu na jaře potěšila vrstva pěny na hladině? V tomto směru můžeme ujistit uživatele bazénů, že výrobek Na zimu z bazénové řady Vodnář je zcela nepěnivý.
Při zazimování se neřídíme počasím, ale teplotou vody v bazénu. Zazimování provádíme, když se teplota vody ustálí okolo 12 °C.

Jak tedy provést samotné zazimování bazénové vody? Vodu nejdříve ošetřete chloršokem Akce a proveďte zpětný proplach filtrace. Následně vodu upusťte pod trysku a sběrač. Nyní zakonzervujte vodu odměřeným množstvím přípravku Na zimu podle návodu na etiketě a vodu v bazénu mechanicky promíchejte. Bazén přikryjte plachtou a proveďte zazimování filtračního systému.
Speciální plováky rozložené úhlopříčně na hladině zabrání, aby vám rozpínající se led nepoškodil stěny bazénu. Bezplatným řešením jsou plastové lahve naplněné asi do poloviny vodou. A ještě jedna rada na závěr. Na jaře často váháme, zda už bazén odzimovat nebo zda ještě chvíli s tímto krokem vyčkat. Mezitím se voda otepluje a hrozí růst řas. V této době je možné alespoň do plováku umístit 1× týdně tabletku chloršoku Akce fizzy. Plovák upevněte v místech, kde je hluboká voda, aby se vám nedostal na schodky, kde by vám silná koncentrace chloru způsobila vybělení fólie či plastu.

 

Jarní čištění bazénu.

Pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody. Pokud jste bazén před zazimováním vyčistili, ošetřili vodu a dobře ho zakryli, pak stačí očistit stěny nad úrovní hladiny a dopustit vodu do plného stavu. Jestliže byl bazén zazimován narychlo, potřebuje očistu, při které je nutné odstranit všechny nečistoty včetně vodního kamene. Přípravek Na usazeniny naneste v koncentrované podobě, nechte 15 minut působit, případně můžete plochy ještě mechanicky dočistit a poté spláchněte čistou vodou. Pokud je na povrchu bazénu jen běžná nečistota, postačí vám k jeho očištění přípravek Viktor. Pokud je voda tvrdá, vylučují se z ní vápenaté usazeniny, na něž se potom nabalují další nečistoty a vzniká prostředí vhodné pro růst bakterií, řas a virů. V takovém případě je vhodné aplikovat ihned po napuštění bazénu Maskovač tvrdosti. Tento přípravek sníží tvrdost vody, zabrání vzniku usazenin a zároveň na sebe váže ionty vápníku a kovů, které jsou obsaženy ve vodě a způsobují zákaly.
Po naplnění bazénu zkontrolujte filtrační zařízení a můžete přistoupit k ošetření vody, tj. k úpravě pH a k dezinfekci.
Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2-7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek.
Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus nebo pH minus při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody.

Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganizmů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví. Na prvotní ošetření se používá přípravek Akce nebo Akce aktiv, které rychle a účinně vodu dezinfikují. Hodnota chloru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3-0,6 mg/l. Po dosáhnutí optimální úrovně chloru ve vodě se koncentrace udržuje pomocí pomalu rozpustných tablet. Používání multifunkčních tablet je výhodnější, protože obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlor ve vodě.

A rada na závěr: pokud máte na jaře vypuštěný bazén, tak po jeho očištění výše uvedenými čistícími přípravky naneste na čisté plochy před napuštěním bazénu ředěný přípravek Na řasy v poměru 1:1. Zničíte tak zárodky řas, které zde ještě mohly zůstat.


Používáte pro svůj bazén studniční vodu?

Mohlo by se totiž stát, že budete nevěřícně kroutit hlavou nad vodou plnou rezavých vloček, které se budou usazovat na dně bazénu. Vaše voda totiž může obsahovat rozpuštěné železnaté soli, které po "zašokování" chlorovou nebo kyslíkovou chemií zreagují na stabilní červenohnědou sraženinu hydroxidu železitého, kterého se budete pracně zbavovat. A toto je pouze jeden z problémů, který by vás mohl potkat.
Vaše studniční voda není totiž standardizovaná a přečištěná jako voda z vodovodního řádu a díky vyššímu obsahu rozpuštěných solí vápníku, hořčíku a dalších kovů jako měď, mangan anebo železo může dojít k tvorbě zákalu, usazování vodního kamene na stěny, zbarvení vody do zelenkava, či snížení účinností dezinfekce.

Proto vám v každém případě doporučujeme - pokud chcete napustit váš bazén vodou ze studny, použijte Maskovač tvrdosti vždy při uvádění vašeho bazénu do provozu a vždy před aplikací okysličovadel. To jsou jakékoli přípravky na chlorovém a kyslíkovém základu ( u nás Akce, Akce aktiv, tablety Komplexon, Kompleton, Blankyt, mini tablety, Oxy Komplexon, Oxy Komplet), ale stejně tak i chlornan v roztoku a vzniklý rozkladem soli, ozón, oxid chloričitý.
Maskovač tvrdosti na sebe problematické kovy naváže a nedojde tak k jejich reakci do nám nemilé podoby vloček, barvy a zákalu. Ideální bude, když si nejdříve provedete zkoušku maskování tvrdosti v malém kbelíku. Napusťte kbelík vodou, kterou chcete použít pro váš bazén, přidejte půl čajové lžičky Maskovače tvrdosti, zamíchejte a počkejte asi 10min, přidejte čtvrt čajové lžičky Akce ( aktiv ) a pokud voda zůstane do druhého dne čirá, přejděte k úpravě vody čerstvě napuštěného bazénu. Pokud by voda nezůstala čirá a bezbarvá, opakujte zkoušku a napište nám.

Složení studniční vody se může měnit nejen meziročně v závislosti na okolních podmínkách (okolní vrty, skládky, jímky, apod. ), ale i krátkodobě, například když na jaře během několika dnů během napouštění vody do bazénu studnu enormě zatížíte. Proto i rozbor, který jste si nechali udělat před nedávnem, může vykazovat jiné hodnoty než vaše voda nyní skutečně má.
 

Napršelo Vám do bazénu?


A zde prosím všechny majitele venkovních bazénů o vyšší pozornost. Tak, jak je dešťová voda ta nejlepší pro zahrádkáře, tak pro nás představuje značné nebezpečí. Jednak se v dešťové vodě rozpustí plyny uhlíku, síry a dusíku, které se v atmosféře vyskytují přirozeně, anebo díky průmyslové a zemědělské výrobě a spíše snižují pH, a pak po dopadu na zem spláchne dešťovka prach, pyl, trus, uhynulý hmyz, rostliny a s nimi mikroorganismy.
Stačí i 100 litrů a než se nadějeme, všechna volná dezinfekce ve vodě se "spotřebuje" na neutralizaci zanesených nečistot a pokud se právě nekoupeme, k vodě nechodíme, světe div se, po týdnu bez dozoru najdeme vodu nahnědlou, zakalenou, bez jiskry, s vrstvou kalu na dně anebo dokonce zelenou. A my se divíme taky. Takže i když se nekoupeme, nezapomeňme občas zajít k vodě a zkontrolovat hodnoty dezinfekce a pH. Neunikneme sice vyčištění vody, ale včasným přídavkem dezinfekce předejdeme růstu řas.

 


 


MARIMEX


Jak průběžně ošetřovat vodu v bazénu? 

Během provozu bazénu se na stěnách, a to především v úrovni hladiny usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz atd.), které podporují tvorbu řas a zákalů, proto je důležité tyto nečistoty pomocí vysavačů, kartáčů nebo jiných pomůcek průběžně odstraňovat. Nečistoty u dna odstraníme odsátím, nečistoty na hladině a ve vodním sloupci odstraníme pomocí sítek.

 

 1. Pravidelně alespoň 1x týdně zkontrolujte hodnotu pH, koncentraci chloru a upravte je na doporučené hodnoty (doporučená hodnota pH je 6,8 až 7,2).
 2. Pravidelně vodu filtrujte a to dle velikosti bazénu, výkonu filtrace, teploty ovzduší a vody.
 3. Doba filtrování se u standardně dodávaných filtrů pohybuje v rozmezí 4 - 8 hod. denně, doporučuje se rozfázovat po dvou hodinách.
 4. Pravidelně, nejméně 1x týdně proplachujte filtrační náplň (kartuš nebo písek).
   

Jak ošetřit vodu při prvním napuštění bazénu?

 1. Ujistěte se o správné funkci filtračního zařízení a teprve poté přistupte k dávkování chemických prostředků.
 2. Pomocí testovací soupravy zjistěte hodnotu pH vody a následně upravte pH použitím přípravků (Aquamar pH - a Aquamar pH +). Doporučená hodnota pH je 6,8 až 7,2.
 3. Přidejte granulát Aquamar Quick pro vytvoření ideální hodnoty chloru ve vodě
 4. V průběhu následujících dní udržujte hodnotu chloru přípravky Minitabs, Triplex nebo 7 Day tabs
 5. Doporučujeme použít Chlor Stabil, který snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru
 6. Obzvláště při použití studniční vody přidejte přípravek Aquamar Mineral -, který vyváže z vody nežádoucí minerály, jenž by mohly způsobit případná zabarvení
   

 

Test
Doporučená hodnota Opatření
pH 6,8 - 7,2 pH+ (zvýšení) / pH - (snížení)
Kyselina kyanurová 35 - 100 mg/l Chlor stabil (zvýšení) / Dopuštění vody (snížení)
Železo, mangan, měď < 0,1 mg/l Minerál minus
Chlor volný 0,3 - 0,6 mg/l 7 Day Tabs
Chlor vázaný (pach chloru) max. 0,3 mg/l pro snížení superšokové přechlorování Shock Chlor
Řasy Podle vzhledu vody Šokové ošetření - Shock Chlor / Prevence i šok. ošetření - Algaestop
Vápníková tvrdost 180 - 250 mg/l Minerál minus (snížení)

 

 

Jak ošetřit vodu před dovolenou?

To, že máte doma napuštěný bazén, neznamená upírat si odjezd na dovolenou. Je ale zapotřebí vodu dostatečně ošetřit bazénovou chemií. Co je potřeba udělat?

 1. Upravte hodnotu pH prostředky Aquamar pH - nebo Aquamar pH +
 2. Do dávkovače chloru (plováku) dejte trojnásobné množství pomalurozpustných tablet (popřípadě Blue One Super)
 3. Přidejte Algaestop (popřípadě Blue One Cid)
 4. Zajistěte, aby filtrace běžela denně alespoň 4 hodiny
 5. Po návratu zkontrolujte a upravte hodnotu pH a koncentraci chloru


 

Druhy znečištění a jejich odstranění

 

Zakalená voda

Zakalení může mít více příčin - přítomnost minerálů, řas, organický zákal atd.

 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte správný chod filtrace.
 2. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru testerem, popřípadě peroxidu.
 3. Přidejte Chlor Shock.
 4. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.

Jestliže se voda v bazénu nevyčistí po 4-5 dnech nepřetržitého filtrování, při vysoké koncentraci volného chloru, použijte Minerál minus pro odstranění minerálního zabarvení a zákalu.

 

Zelená voda

Je často doprovázena tvořením slizu na dně a stěnách bazénu.
 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru testerem, popřípadě peroxidu.
 2. Přidejte algicidní přípravek proti tvorbě řas Algaestop.
 3. Přidejte šokový přípravek proti řasám Chlor Shock.
 4. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
 5. Okartáčujte stěny a dno od řas.
 6. Nepřetržitě filtrujte.

 

Hnědá voda

Voda pravděpodobně obsahuje moc železa.


Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte a upravte hodnotu pH, přidejte Mineral minus a nepřetržitě filtrujte.
 2. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač a stále vodu filtrujte.

 

Mléčně bílá voda

Tento problém je způsoben vysokým obsahem minerálů a zároveň vysokým pH. Ujistěte se, že problém nenastal převločkováním tj. předávkováním Vločkovače.
 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Změřte a upravte pH testery, je-li to nutné.
 2. Přidejte dávku přípravku Chlor Shock.
 3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.
 4. Přidejte Mineral minus.
 5. Nejméně po dalších 48 hodinách filtrování přidejte Vločkovač.

 

Smaragdově zelená voda

Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.
 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Přidejte dávku přípravku Chlor Shock.
 2. Přidejte Vločkovač.
 3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.
   

Průzračně zelená voda

Tento stav je způsoben vysokou koncentrací mědi.
 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru pH testery a upravte je, je-li to nutné.
 2. Přidejte Minerál minus.
 3. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
 4. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.

 

Řasy

Řasy jsou schopné přizpůsobit se chemickým prostředkům během několika dní, zvláště pokud jsou dávky nižší než doporučené. Spory řas jsou do bazénů neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí, mohou mít barvu zelenou, hnědou, nažloutlou i černou. Dno i stěny bazénu jsou pak kluzké, mazlavé a voda páchne.


Jak se zbavit znečištění?

 1. Změřte a případně upravte pH testery.
 2. Použijte prostředky proti nárůstu řas - algicidní prostředek Algaestop, Chlor Shock nebo BlueOne Shock (bezchlorový přípravek).
 3. Ponechte filtrační zařízení v chodu.
 4. U pískových filtrací sledujte na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětné propláchnutí, aby se zachycené řasy vyplavily.
 5. V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření šokové ošetření 1x týdně (Chlor Shock), případně dávky algicidních přípravků (Algaestop) zabraňujících tvorbě řas.


V případě silného nárůstu řasy na dně a stěnách bazénu zkontrolujte pH vody a přidejte Chemický set proti řasám. Tento přípravek uvolňuje do vody látky obsahující chlor. Bublinky stoupají podél stěn bazénu a strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer. Za 6 hodin po aplikaci je voda čistá, bez řas. Jedna sada umožní úpravu 50m3 vody.

 

Nejasná voda postrádající jiskru
 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru pH testery.
 2. Přidejte Vločkovač.
 3. Nepřetržitě filtrujte.

 

Černé skvrny na stěnách a dně bazénu

Voda je napadena černými řasami.

 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru pH testery.
 2. Přidejte Chlor Shock.
 3. Po 24 hodinách přidejte Vločkovač.
 4. Vyčistěte fólii pomocí Clear A.
 5. Nepřetržitě filtrujte.

 

Zelené, hnědé skvrny, znečištění stěn pod hladinou a na dně

Tento problém je zpravidla způsoben vysokým obsahem minerálů a zároveň vysokým pH. Ujistěte se, že problém nenastal převločkováním tj. předávkováním Vločkovače.

 

Jak se zbavit znečištění?

 1. Zkontrolujte pH a upravte je, je-li to nutné.
 2. Přidejte Chlor Shock.
 3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin.
 4. Přidejte Mineral minus.
 5. Nejméně po dalších 48 hodinách filtrování přidejte Vločkovač.

                      

Dráždění očí a pokožky a nepřijemný chlorový zápach

Dráždění očí a pokožky spolu s nepříjemným zápachem chloru má pravděpodobně na svědomí vázaných chlor.

 1. Změřte a upravte pH přípravky Aquamar pH plus nebo Aquamar pH minus.
 2. Změřte koncentraci vázaného chloru testerem. Je-li koncentrace vyšší než 0,3 mg/l, proveďte šokové ošetření přípravkem Shock Chlor.

 

Jak udržet volný chlor na doporučené úrovni

 1. Zkontrolujte pH a případně ho upravte přípravky Aquamar pH- nebo Aquamar pH+
 2. Po dobu 3 dnů ztrojnásobte dávkování chloru
 3. Jakmile koncentrace chloru klesne na 0,5 mg/l vraťte se k obvyklému dávkování

 

Vodní kámen na dně a schůdkách bazénu

Pokud voda obsahuje příliš vysoké množství vápníku a hořčíku, sráží se tyto minerály ve formě vodního kamene.

 

 1. Změřte a upravte pH
 2. Přidejte šokovou dávku přípravku Shock Chlor
 3. Nepřetržitě filtrujte alespoň 24 hodin
 4. Přidejte přípravek Aquamar Mineral minus
 5. Nejméně po dalších 48 hodinách filtrování přidejte Vločkovač

 

Co vyjadřuje hodnota pH

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1-14. pH = 7 má roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 vyšší naopak zásaditost.

Ideální hodnota pro bazény je 6,8 - 7,2. pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kotelního kamene a jiných sraženin. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost a účinek použitých dezinfekčních přípravků.

Hodnotu pH zjišťujeme spolehlivými pH testery. Do odebraného vzorku se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která změní barvu vzorku. Porovnáním s barevnou stupnicí určíte hodnotu pH.

Pokud je pH vyšší než 7,2 použijte přípravek Aquamar pH minus. Druhý den znovu zjistěte hodnotu pH, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujte dokud nebude pH v doporučeném rozmezí. Pokud je pH nižší než 6,8 použijte přípravek Aquamar pH plus. Postupujte jako u přípravku pH-.
                                                                                           

Provozovatel webu, Jan Čáslavka, se sídlem Vlčnov 14, Chrudim, 537 01, IČ: 88196160, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím